logo3.png
 

De CARE CARIBBEAN meet-up is een evenement voor in Nederland opgeleide health care professionals van alle opleidingsniveaus met een Antilliaanse of Arubaanse afkomst. Het centrale thema van de meet-up is verbetering van de doorstroom van deze werknemers naar de arbeidsmarkt van de eilanden. De gezondheidszorg is een van de aangelegenheden waarbij de samenwerking tussen de verschillende landen van het koninkrijk (Nederland plus speciale gemeenten, Aruba, Curaçao en St. Maarten) een belangrijke rol speelt. Samenwerking vormt dan ook, naast preventie en medische ethiek, een van de pijlers van de CARE CARIBBEAN meet-up.

Iedere inwoner van het Koninkrijk heeft met gezondheidszorg te maken; als patiënt, arts, verpleegkundige, medewerker ouderenzorg, mantelzorger of directeur van een ziekenhuis. Samenwerking tussen de diverse (ei)landen en Nederland is essentieel en kan zorgen voor een nóg betere gezondheidszorg, van Saba tot en en met Maastricht. 

Datum: Zaterdag 24-11-2018, 12:00 - 18:00
Locatie: WTC, Den Haag
 

De bijeenkomst is vrij van kosten voor alle gasten. Wel is een aanmelding via
het inschrijfformulier onder aan deze pagina verplicht.


In aanloop naar de meet-up houdt WeConnect korte interviews met verschillende mensen die zich inzetten voor goede zorg op de eilanden. De interviews zijn allemaal hier te vinden.


 
 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, net als Nederland. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn als openbaar lichaam onderdeel van het Koninkrijk. 

Op de meet-up bespreken we met elkaar hoe de samenwerking geoptimaliseerd kan worden en wat we van elkaar kunnen leren. We delen best practices in woord en beeld die als inspiratie kunnen dienen. Diverse sprekers vertellen uit eigen ervaring over hun carrière, motivatie en uitdagingen binnen de gezondheidszorg.

de-landen-binnen-ons-koninkrijk.png

Foto eigendom van www.nederlandenu.nl

 

Programma

Sprekers, interviews en interactie met het publiek wisselen elkaar af.

 

12:00 – 12:45           Inloop en registratie

12:45 – 12:50           Opening

12:50 – 13:10           Oude en nieuwe generatie; passie voor de eilanden en bijdragen vanuit Nederland
a. Marvin Eyra
b. Bob Pinedo

13:30 – 14:00 Belang samenwerking binnen het Koninkrijk
a. Staatssecretaris Paul Blokhuis
b. Gevolmachtigde Ministers van Curaçao
c. Gevolmachtigde Ministers van St. Maarten
d. Gevolmachtigde Ministers van Aruba (vertegenwoordiger)

14:00 – 14:30          Pauze

14:30 – 14:40 Intermezzo (E-health)

14:40 – 15:20          Gerichte Manpowerplanning op de eilanden
a. Inleiding door Asosiashon Mediko di Antias
b. Fundashon Mariadal/AUMC - Giovanni Frans
c. Sehos/UMCG - Ashley Duits/Izzy Gerstenbluth
d. Zorgverzekeringskantoor BES - Gert-Jan Ter Braak

15:20 – 16:20 Plenaire Sessie Samenwerking
a. Samenwerking St. Maarten, St. Eustatius en Saba - Felix Holiday
b. Samenwerking Curaçao, Aruba en Bonaire - Izzy Gerstenbluth
c. Paneldiscussie
- Felix Holiday (SMMC)
- Izzy Gerstenbluth (Epidemioloog eilanden)
- Giovanni Frans (Fundashon Mariadal)
- Ezzard Cilié (Medisch directeur HOH)
- Gert-Jan Ter Braak (Beleidsadviseur Zorgverzekeringskantoor BES)

16:20 – 16:35 Afsluiting

16:35 – 18:00 Borrel en standjesmarkt


Integratie-AFAS-Software-PieterBas-Automatisering-Waste-Insight-674x400.jpg

Samenwerking binnen het Koninkrijk en
terugkeer eilandskinderen

Bij deze plenaire sessie zullen verschillende vertegenwoordigers van volksgezondheid en gezondheidszorg aan het woord komen. We zullen ons buigen over vragen als: Hoe verloopt de samenwerking momenteel? Kunnen medisch geschoolden tegelijkertijd op verschillende eilanden binnen het koninkrijk werkzaam zijn? en hoe zit het met Nederlandse artsen die telkens naar Bonaire gaan? Verder wordt met het zicht op de toekomst aandacht besteed aan het huidige tekort aan health care professionals en opleidingsplekken, de vraag naar de verschillende specialismen en verbetering van de facilitering en remigratie naar de eilanden.

shutterstock_532006042-730x421.jpg

Informatiemarkt & Netwerkborrel

We sluiten de dag af met een informatiemarkt en een aangeklede borrel. Diverse zorgorganisaties van de eilanden presenteren zich met een stand en vacatures. Het is een netwerkmoment waarbij ontmoeting centraal staat. 


Eregast

Herbert Michael (Bob) Pinedo

 
Pinedo.png
 

Bob Pinedo is zonder twijfel de bekendste oncoloog van het Koninkrijk. Door zijn inzet heeft hij kanker zowel in Nederland als wereldwijd op de kaart gezet. Tijdens zijn carrière is hij onder andere hoogleraar oncologie geweest aan het VUmc en oprichter van het VUmc Cancer Centre Amsterdam. Dr. Pinedo is geboren op Curaçao en ook altijd betrokken gebleven bij zijn geboorte eiland. Zo heeft hij in 2009 fundashon prevenshon opgericht op het eiland. 

Sprekers

Paul Blokhuis

Blokhuis.png

Paul Blokhuis is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. Recent heeft hij als staatssecretaris naar aanleiding van een bezoek aan diverse zorginstellingen in het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk het volgende bekendgemaakt: “Alle drie de overzeese landen hebben aandacht gevraagd voor de problematiek van het aantrekken van voldoende medisch specialisten in hun ziekenhuizen. Ondanks dat het startpunt per land verschilt, is het ook in het belang van Nederland om voldoende en goed opgeleide medisch beroepsbeoefenaren binnen het Koninkrijk te krijgen en te behouden. Daarom zal ik per land nagaan hoe Nederland hen hierin kan ondersteunen en zij zullen op hun beurt inzichtelijk maken waar ze precies behoefte aan hebben.”

Felix Holiday

Holiday.png

Felix Holiday is medisch directeur en algemeen chirurg aan het Sint Maarten Medical Center (SMMC). Voor dr. Holiday is werken bij SMMC meer dan alleen werken in het ziekenhuis, maar ook werken voor St. Maarten zelf. Zijn werk brengt hem veel voldoening. "To work on the island that I call home is also caring for my community whom I call my people.” De waardering die hij krijgt van zijn patiënten kan nooit in geld of woorden worden uitgedrukt. Patiënten zullen zich af en toe hun chirurgische ingreep herinneren, maar ze zullen altijd de persoonlijke en hoogwaardige zorg en service onthouden die in het SMMC wordt gegeven. Dr. Holiday zal bij de meet-up de bovenwindse eilanden vertegenwoordigen (Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba).

Martina Bartelink

Holiday.png

Martina Bartelink is sinds 2017 adviseur cybersecurity bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Daarvoor heeft zij ruim 15 jaar op alle boven en benedenwindse eilanden gewoond en of gewerkt. Ze heeft onder meer het ministerie van Volksgezondheid, ziekenhuis SMHF en de ziektekostenverzekeraar SZV van Sint Maarten geadviseerd op het gebied van kwaliteitsmanagement en informatievoorziening. “Ik verwacht dat eHealth leidt tot meer banen in de zorg, zoals de i-verpleegkundige en dat mensen dankzij eHealth eenvoudiger op afstand contact kunnen hebben met een arts. Ik zie ook dat nieuwe technische hulpmiddelen het leven van ouderen, gehandicapten en langdurig zieken kunnen vergemakkelijken."

Marvin Eyra

Marvin.png

Marvin Eyra is 31 jaar, geboren in Suriname en opgegroeid op Aruba. Nu werkzaam in Nederland als arts binnen de bedrijfsgeneeskunde en als ondernemer (Braincaps). Zijn jeugd op Aruba en zijn Surinaamse roots hebben hem gevormd en daardoor zijn verlangen versterkt om wat te betekenen voor beide landen.  Hij verdiept zich daarom in de HIV problematiek en streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan de bewustwording op de eilanden en in Suriname. Momenteel wordt dit vormgegeven door onder andere conferenties bij te wonen (AIDS conference) en daar te schakelen met de verschillende instanties om de kennis en kunde ook te implementeren op de eilanden. Praktisch komt dit neer op o.a. materiaal voor workshops en sneltesten.

Giovanni Frans

Frans.png

Giovanni Frans is geboren en opgegroeid op Bonaire en heeft zijn middelbare school op Curaçao doorlopen. Hij heeft in Nederland de artsenopleiding in Groningen gedaan, waarna hij naar Bonaire is teruggekeerd als huisarts. Sindsdien heeft hij gewerkt aan verschillende initiatieven, zoals het mede oprichten van het Bonaireaanse Huisartsenvereniging (BHV) en is hij ook parttime directeur geweest van Fundashon Mariadal te Bonaire. In de tussentijd heeft hij tevens de opleiding Master Health Business Administration aan het Erasmus Universiteit gevolgd en is cum laude geslaagd met een thesis gericht op de situatie van Fundashon Mariadal. Op het moment heeft hij een fulltime functie in het Raad van Bestuur van Fundashon Mariadal. 

Izzy Gerstenbluth

Gerstenbluth.png

Izzy Gerstenbluth begon zijn carrière als huisarts in de overheidsdienst op Curaçao en werkte daarnaast parttime op de afdeling volksgezondheid, waar hij eind jaren tachtig de Epidemiology & Research Unit oprichtte, waar hij nog steeds hoofd van is. Hij heeft eerst gediend als Nationale Epidemioloog voor de Nederlandse Antillen en daarna is hij doorgegaan in deze functie voor het land Curaçao. Na het opheffen van de Nederlandse Antillen heeft hij een parttime functie gekregen bij het Koninklijk Instituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland om de drie speciale Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba te adviseren en bij te staan over onder andere kwesties met betrekking tot surveillance van overdraagbare ziekten.


Vertegenwoordigde instanties

FundashonMariadal.png
SMMC.png
Oncall.png
HNO.png
white yellow cross.png
mental health.png
 
VERA.png
BES.png
 

Inschrijven

Helaas zit de CARE CARIBBEAN meet-up helemaal vol. We hebben met een wachtlijst nog wat extra plekken vrij kunnen geven. Helaas zijn deze ook inmiddels op.


Georganiseerd door  WeConnect en AMA