Caribbean Healthcare Symposium 2020

Op deze pagina is alle informatie over het (virtuele) symposium van dit jaar in te zien. Scroll naar beneden voor een overzicht van het programma en meer informatie over onze sprekers en presentatoren gedurende de breakout sessies. Voor een impressie van het symposium de afgelopen jaren, kunt u hier terecht. 

Interesse in het symposium en wil je je aanmelden? 

chslogo.jpg
Programma CHS

13:15 - 14:00           Inloop en opening symposium

 

14:00 - 14:10          Terugblik, toekomstvisie en huidige projecten AMA

 • Thaïs Tong

 

14:10 - 14:45          COVID-19 op de eilanden; terugblik en vooruitblik

 • Izzy Gerstenbluth

 

14:45 - 14:50          Intermezzo: Jerry Semper

 

14:50 - 15:25          Ontwikkelingen en knelpunten binnen de eerste- en tweedelijns 

      farmaceutische zorg op Bonaire

 • Neil Nicolaas

 

15:25 - 15:30          Intermezzo: Dibo Doran & Izaline Calister

 

15:30 - 15:45          Pauze & Intermezzo: United Care Caribbean

 

15:45 - 16:20          De invloed van de staatkundige structuur op de eilandelijke 

      gezondheidszorg

 • Soraya Verstraeten

 

16:20 - 16:25          Intermezzo: Jandino Asporaat

 

16:25 - 17:10          Break-out sessies

 1. Centralisering van de gespecialiseerde zorg op de eilanden

  • Eric Vinck

 2. Innovaties in de farmacie

  • Adrienne Tromp

 3. Invloed koninkrijksrelaties op de zorg

  • Paul Comenencia

 4. De witte medische blik 

  • Jamiu Busari 

 

17:10 - 17:15         Intermezzo: Michell Requena & St Eustatius Healthcare Foundation 

 

17:15 - 18:05         Plenair debat


18:05 - 18:15         Afsluiting

Informatie sprekers
CHS - IG.png

Onze keynote spreker heeft inmiddels geen introductie nodig; het is namelijk niemand minder dan dr. Izzy Gersenbluth.

 

Dr. Gerstenbluth is in de afgelopen maanden, als hoofd van afdeling epidemiologie en onderzoek van (G & GZ) van Curaçao, veelvuldig in het nieuws geweest naar aanleiding van het coronacrisis op de eilanden. Daarnaast is dr. Gerstenbluth zowel in 2018 als 2019 spreker geweest op het CHS. 

Hij zal ons tijdens zijn presentatie meenemen in de organisatie rondom de huidige Covid pandemie en de structurele problemen in de gezondheidszorg die daardoor aan het licht zijn gekomen.

CHS - nn.png

Dit jaar zal er voor het eerst extra aandacht zijn voor de farmacie tijdens het Caribbean Healthcare Symposium!

 

Wij hebben hiervoor een enthousiaste spreker uitgenodigd. Neil Nicolaas, apotheker, geboren en getogen op Aruba. Na de studie farmacie in Groningen heeft hij in Nederland gewerkt om vervolgens terug te keren naar het Caribisch gebied. Hij is momenteel  werkzaam bij Fundashon Mariadal op Bonaire. 

Tijdens het Caribbean Healthcare Symposium zal hij ons meenemen in de ontwikkelingen en knelpunten in de farmaceutische wereld op Bonaire. 

CHS - SV.png

Onze 3de spreker is Soraya Verstraeten, gezondheidswetenschapper en als onderzoeker verbonden aan het - mede door haar in 2012 opgerichte Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC). Hier coördineert ze de gegevensverzameling over gezondheid en gezondheidszorg ter ondersteuning van de beleidsvorming binnen het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

 

Soraya's academische werk is gericht op de structurele en sociale drijfveren van gezondheid op kleine eilanden en leidde tot haar proefschrift getiteld "Population health in the Dutch Caribbean" die ze in in april 2020 succesvol verdedigde aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Breakout sessies (workshops)
CHS - Breakouts.png

Eric Vinck - Centraliseren van gespecialiseerde zorg

Het Caribisch gebied is uniek in dat het bestaat uit veel kleine geïsoleerde gemeenschappen met kleine bevolkingsaantallen. Vaak is zorg pas rendabel als het op grote schaal geleverd wordt. Dit maakt het haast onmogelijk om bepaalde zorg te leveren in het Caribisch gebied. Zeker complexe en gespecialiseerde zorg zoals de 'Cardio Thoracale chirurgie''. Tenminste dat zou je denken. Toch kan het! Recent schreef dr. Eric Vinck het artikel 'Cardiac Surgery Air-Bridging in the Caribbean' waarin hij een mooi voorbeeld geeft over hoe het wel kan. Dezelfde principes die hij beschrijft voor zijn vakgebied kunnen ook gebruikt worden voor andere vakgebieden. 

Link: https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S104306792030126X

Paul Comenencia - Invloed Koninkrijksrelaties op de zorg

Paul Comenencia is lid van de Raad van State en voormalig gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen. Recent publiceerde hij zijn boek “Verdeeld koninkrijk. Pleidooi voor nieuw elan in koninkrijksrelaties”. De perfecte persoon om een sessie te leiden over de invloed van de onderlinge relaties tussen de eilanden en tussen Nederland op de gezondheidszorg. Hoe ging dat ten tijde van de voormalige Nederlandse Antillen en hoe ziet dat eruit nu tien jaar na 10-10-10.

Link: https://eburon.nl/.../pleidooi-voor-nieuw-elan-in.../

Adrienne Tromp - Innovaties in de farmacie

In Nederland is er in de 'farmacie wereld' inmiddels veel vanzelfsprekend geworden. Zo is er een uitgebreid samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en apotheken op gebied van medicatieverificatie. Met toestemming van de patiënt is makkelijk te achterhalen welke medicatie iemand gebruikt. Hoe zit dat op de eilanden? Slecht 'één van de vele voorbeelden van hoe belangrijk de apotheker is op de eilanden. Adrienne Tromp is al geruime tijd werkzaam als apotheker op Aruba. Ze zal in haar break-out sessie vertellen over de uitdagingen die zij ervaart in haar werk. Brainstorm jij met haar verder over innovatieve oplossingen?

Jamiu Busari - De witte medische blik

Sinds de recente antiracistische protesten is er veel aandacht voor racisme bij onder meer politie en onderwijs, maar hoe zit het met discriminatie in de medische sector? Tijdens deze break-out sessie zal dr. Jamiu Busari de (ir)relevantie van etniciteit en afkomst in de spreekkamer en het lab belichten.

Jamiu Busari, geboren in Engeland en van Afrikaanse afkomst, is een kinderarts en “associate” professor en onderzoeker bij de universiteit van Maastricht. Dr. Busari heeft gestudeerd en gewoond in o.a. Engeland, Nigeria, Curaçao, Nederland, Canada, en de Verenigde Staten. Recent was hij te gast bij Studium Generale Utrecht over dit onderwerp.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ahviPJdUmi4

CHS - Algemeen.jpg
CHS logo basis.jpg