Lezingen en Webinars

AMA organiseert lezingen en congressen over brede medische onderwerpen. Deze congressen zijn open voor iedereen en niet alleen bedoeld voor leden of andere medici. De lezingen zijn altijd (deels) gerelateerd aan de zorg op de eilanden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle lezingen waar de vereniging tot nu toe bij betrokken is geweest. 

Diabetes Mellitus: Caribische Dimensies

Tijdens deze lezing is dieper ingegaan op deze veelvoorkomende, maar niet voldoende besproken aandoening op onze eilanden. De keynotespreker was Dr. Kenrick Berend, internist en tevens hoofd van de vakgroep interne geneeskunde van het St. Elisabeth Hospitaal Curaçao. Naast Dr. Berend was ook Dr. Liqui Lung, cardioloog in het Sehos, aanwezig. Hetwas een zeer interactieve en informatieve dag.

Dementie op de eilanden

1/3

Op 26 mei 2018 heeft AMA de alle eerste lezing van AMA plaatsgevonden in het LUMC.

Het was  een zeer geslaagde lezing met een goede opkomst. Een vrijwel volle zaal met gevarieerd publiek. Van studenten tot artsen tot politici.

Dr. Gilbert Thomas, psychiater en mede-oprichter van de Stichting Alzheimer Curaçao, heeft met zijn praatje een mooi overzicht gegeven van de ontwikkeling van de zorg rondom dementie met name op Curaçao, maar heeft ook wat kunnen vertellen over hoe het op de andere eilanden is geregeld.

Mevrouw Mireya Ostiana,  oprichtster van de Henry Ostiana Foundation, heeft juist een heel pakkend en zeer persoonlijk verhaal verteld over haar man die onlangs is overleden aan de gevolgen van dementie. Ze heeft haar ervaringen met de zorg rondom dementie op de eilanden openhartig met ons gedeeld, zowel wat er goed gaat als wat er slecht gaat.

Webinar Oncologische zorg op de eilanden - Sessie 1 

1/3

Met een opkomst van 50 belangstellenden hebben wij op 30 mei een geslaagde webinar mogen houden! Een dank gaat uit naar de sprekers Mw. Shahaira Salas-Libier en Dr. Jerry Semper voor hun inzet en tijd om hun kennis en ervaringen met ons te delen. Ook bedanken wij alle deelnemers van zowel de eilanden als Nederland (en Tsjechië) voor hun aanwezigheid, actieve deelname en prikkelende vragen.

 

In oktober 2019 is er op Bonaire een pilot gestart voor borstkankerscreening. Shahaira Salas-Libier heeft als screeningscoördinator hier alles over verteld. Uniek is dat het team alle vrouwen hoogstpersoonlijk benaderen, voorlichten en ook begeleiden voor en na de screening. Binnenkort volgt de evaluatie van de pilot met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met daarna hopelijk ook uitbreiding naar St. Eustatius/Saba en naar een volledig bevolkingsonderzoek zoals in Nederland.

Jerry Semper heeft zijn jaren ervaring als huisarts op Curaçao met ons gedeeld. Aan de hand van o.a. enkele bijzondere casussen uit zijn eigen praktijk heeft hij uitgelegd wat de unieke aspecten zijn van de zorg rondom oncologie patiënten in de eerste lijn. De incidenties van verschillende typen kanker zijn besproken en ook de taboes die op het eiland spelen zoals bang zijn voor slecht nieuws of zich schamen en daardoor laat naar de huisarts gaan. Voor artsen die op de eilanden willen werken de boodschap dat zij een grote rol spelen in het bespreekbaar maken van ingrijpende ziektes zoals kanker. Met dank aan de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC), de jaarlijkse sponsor van de lezingen.

© 2020 by Asosiashon Mediko Di Antias. 

 

KVK nummer: 69796106
RSI nummer: 858015419