Lezingen en Webinars

AMA organiseert lezingen en congressen over brede medische onderwerpen. Deze congressen zijn open voor iedereen en niet alleen bedoeld voor leden of andere medici. De lezingen zijn altijd (deels) gerelateerd aan de zorg op de eilanden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle lezingen die de vereniging tot nu toe heeft georganiseerd.

Oncologische zorg op de eilanden - Webinar 3/3

1/3

Terugblik op de laatste sessie van onze webinar serie 'Oncologische zorg op de eilanden'.

Oncoloog John-John Schnog heeft een mooi overzicht gegeven van de challenges voor een oncoloog werkzaam op de eilanden. Zo hebben we onder andere gediscussieerd over de afwegingen die gemaakt moeten worden bij het invoeren van een nieuwe (dure) kankermedicijn en hoe als oncoloog om te gaan met het gebruik van alternatieve geneesmiddelen bij patiënten.

Verder heeft Shanty Burleson uitvoerig haar persoonlijk verhaal als kanker patiënt gedeeld. Uitgelegd wat zij als patiënt belangrijk vond in een arts. Ze was lovend over zowel de zorg die ze in Nederland heeft gekregen als op Curaçao. Binnenkort komen alle drie de webinars in hun geheel online!

Oncologische zorg op de eilanden - Webinar 2/3

1/5

Zaterdag 6 juni was de tweede sessie van de webinarseries Oncologische Zorg op de eilanden.

 

Onze sprekers waren ditmaal dr. Franke Scheper, die ons een mooi overzicht heeft gegeven van hoe de oncologische zorg op de eilanden zich over de jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast was stichting Hamiëd vertegenwoordigd door directrice Tessa de Haas en verpleegkundige Eunice Pantophlet. Zij hebben ons verteld 

over de expertise van Hamiëd tijdens de laatste levensfase van patiënten. 

Als laatste hebben wij medische pruikenmaker Irvinia Wout-Daantje van Nina Wig Studio een platform geboden om haar initiatief toe te lichten. Momenteel zet ze zich regelmatig in Nederland in als medische pruikenmaker voor de Curaçaose oncologie patiënten. 

Oncologische zorg op de eilanden - Webinar 1/3 

1/5

In de eerste sessie van de webinarseries "Oncologische zorg op de eilanden" op 30 mei 2020 hebben mw. Shahaira Salas-Libier en dr. Jerry Semper ons een mooi overzicht gegeven van de oncologische zorg in de eerste twee fases van de zorg, namelijk wat betreft de screening en de zorg in de eerstelijn. 

Shahaira heeft als screeningscoördinator de unieke aspecten en uitdagingen van bevolkingsonderzoek op Bonaire besproken, terwijl Jerry Semper o.a. bijzondere casussen uit zijn praktijk met ons heeft gedeeld naar aanleiding van zijn jarenlange ervaring als huisarts op  Curaçao. Voor artsen die op de eilanden willen werken werd tevens de boodschap gedeeld dat zij een grote rol spelen in het bespreekbaar maken van ingrijpende ziektes zoals kanker. 

Diabetes Mellitus: Caribische Dimensies 

Zaterdag 15 juni 2019 vond de lezing omtrent Diabetes Mellitus plaats, ditmaal in Utrecht. 

Tijdens deze lezing is dieper ingegaan op deze veelvoorkomende, maar niet voldoende besproken aandoening op onze eilanden. Er waren twee specialisten uit Curaçao  aanwezig, namelijk dr. Berend (internist-nefroloog in het Curaçao Medical Center) en dr. Liqui-Lung (cardioloog).

 

Dr. Berend heeft een mooi overzicht gegeven van de problemen waarop patiënten en behandelaren stuiten, gebaseerd op casuïstiek uit zijn praktijk. Daarnaast heeft dokter Liqui-Lung een presentatie gegeven over de cardiale gevolgen bij patiënten met diabetes mellitus.  Hetwas een zeer interactieve en informatieve dag. 

Dementie op de eilanden

1/3

Op 26 mei 2018 heeft de allereerste lezing van AMA plaatsgevonden in het LUMC.

Het was  een zeer geslaagde lezing met een goede opkomst. Een vrijwel volle zaal met gevarieerd publiek. Van studenten tot artsen tot politici.

Dr. Gilbert Thomas, psychiater en mede-oprichter van de Stichting Alzheimer Curaçao, heeft met zijn praatje een mooi overzicht gegeven van de ontwikkeling van de zorg rondom dementie met name op Curaçao, maar heeft ook wat kunnen vertellen over hoe het op de andere eilanden is geregeld.

Mevrouw Mireya Ostiana,  oprichtster van de Henry Ostiana Foundation, heeft juist een heel pakkend en zeer persoonlijk verhaal verteld over haar man die onlangs is overleden aan de gevolgen van dementie. Ze heeft haar ervaringen met de zorg rondom dementie op de eilanden openhartig met ons gedeeld, zowel wat er goed gaat als wat er slecht gaat.