Visie van AMA 

 

 

 

De vereniging heeft als doel het verbinden van alle (bio)medische, farmaceutische en gezondheidswetenschappers, andere zorgprofessionals en paramedici met een hart voor de Nederlands Caribische eilanden. De vereniging wilt de belangen van deze professionals behartigen en de solidariteit bevorderen door het organiseren van lezingen, sociale activiteiten en maatschappelijke projecten. Tevens wilt de vereniging samenwerkingsverbanden aangaan met gezondheidsorganisaties in zowel de Nederlands-Caribische eilanden als in Nederland. Deze samenwerking dient te leiden tot een platform waarbij de kennis en informatie worden uitgewisseld.

 

Op het moment telt AMA ruim tweehonderd leden, bestaande uit basisartsen in verschillende stadia (AIOS, ANIOS), promovendi, apothekers, studenten in verschillende fasen van de studie en (bio)medici, allen afkomstig van de ABC-SSS eilanden. 

"Een netwerk van (bio)medici met een Caribisch Nederlandse achtergrond" 

Structuur AMA

Huidig bestuur

© 2020 by Asosiashon Mediko Di Antias. 

 

KVK nummer: 69796106
RSI nummer: 858015419