top of page

Maak kennis met de vereniging

In oktober 2017 is de Vereniging Medici van de Antillen, oftewel de Asosiashon Mediko di Antias (AMA) in het leven geroepen. De motivatie voor het oprichten van de non-profit vereniging was tweeledig:

  1. Het in contact brengen van (toekomstige) artsen, apothekers en andere lotgenoten met een universitair medisch achtergrond, afkomstig van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten 

  2. Collectief de stem van deze medici naar voren brengen op de eilanden en het creëren van opleidingsplekken voor medici (in spe) met een achtergrond van een van de Nederlands Caribische eilanden die een bijdrage willen leveren aan de eilanden

       

De visie van AMA 

 

 

 

De vereniging heeft als doel het verbinden van alle (bio)medische, farmaceutische en gezondheidswetenschappers, andere zorgprofessionals en paramedici met een hart voor de Nederlands Caribische eilanden. De vereniging wilt de belangen van deze professionals behartigen en de solidariteit bevorderen door het organiseren van lezingen en congressen, sociale activiteiten en maatschappelijke projecten. Tevens wilt de vereniging samenwerkingsverbanden aangaan met gezondheidsorganisaties in zowel de Nederlands-Caribische eilanden als in Nederland. Deze samenwerking dient te leiden tot een platform waarbij de kennis en informatie worden uitgewisseld.

 

Op het moment telt AMA ruim tweehonderd leden, bestaande uit basisartsen in verschillende stadia (AIOS, ANIOS), promovendi, apothekers, studenten in verschillende fasen van de studie en (bio)medici, allen afkomstig van de ABC-SSS eilanden. 

"Een netwerk van (bio)medici met een Caribisch Nederlandse achtergrond" 

640c889f-c252-4deb-93e9-24a355cda26f.jpg

De structuur van de vereniging

Knipsel.JPG
bottom of page